Serwis

ZawartośćKomunikaty awaryjne W regulatorach zastosowano diagnostykę typowych sytuacji awaryjnych pracy kotła c.o. W przypadku odłączenia lub uszkodzenia dmuchawy, zwarcia lub uszkodzenia czujnika, przerwania, uszkodzenia obwodów wewnętrznych regulator przechodzi w szczególny stan pracy zwany AWARIA. W tym stanie praca urządzeń sterowanych przez regulator zastaje zatrzymana  za wyjątkiem pompy obiegowej c.o., która niezależnie od stanu poprzedniego zostaje włączona. Dodatkowo zaczyna migać lampka kontrolna  „AWARIA” i na wyświetlaczu wyświetlany jest przez chwilę kod błędu wywołującego awarię. Stan AWARIA jest pamiętany przez regulator nawet po wyłączeniu zasilania. Po usunięciu przyczyny wywołującej ten stan (np. dołączeniu dmuchawy, czujnika, bądź ustąpieniu temperatury wyższej od dopuszczalnej w kotle) alarm kasuje się przyciskiem NASTAWA/POMIAR. Na wyświetlaczu pojawia się na chwilę symbol błędu (komunikat awaryjny), który wywołał alarm. Przyjęto następujące kody błędów:

Er 1 - włączenie dmuchawy nie jest możliwe (uszkodzenie wewnętrzne)
Er 2 - przerwa w obwodzie dmuchawy lub problem z właściwym jej wysterowaniem
Er 4 - awaria wywołana sygnałem zewnętrznym na wejściu AW-IN
Er 5 - przegrzanie kotła, lub uszkodzenie czujnika temperatury c.o.
Er 6 - przekroczenie dopuszczalnej temperatury w zasobniku paliwa
Er 7 - błąd pozycjonowania podajnika – dotyczy kotła z podajnikiem tłokowym

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Papa Electronics
Wykonanie Redprojekt.pl - strony internetowe