Serwis

ZawartośćRozwiązywanie problemów

PROBLEM:
Po przyciśnięciu przycisku START lub w trakcie pracy zapala się lampka „AWARIA”. Próba skasowania przyciskiem NASTAWA/POMIAR powoduje wyświetlenie komunikatu [ Er2 ] - lampka nie gaśnie.
DZIAŁANIE:
Sprawdzić dmuchawę, dołączyć ją do gniazda DMUCHAWA, i ponowić próbę kasowanie. Jeśli po dołączeniu dmuchawy udaję się awarię skasować nie jest to uszkodzenie. W przeciwnym wypadku zalecany kontakt z serwisem.

PROBLEM:
Po włączeniu wyświetlacz pozostaje ciemny
DZIAŁANIE:
Sprawdzić przewody zasilające, bezpieczniki, spróbować kilkakrotnie włączyć i wyłączyć urządzenie wyłącznikiem. Jeśli okaże się to bezskuteczne konieczna naprawa w punkcie serwisowym.

PROBLEM:
Po naciśnięciu przycisku START pojawia się komunikat [ Er1 ] i zapala się lampka „AWARIA”
DZIAŁANIE:
Uszkodzenie wewnętrzne. Konieczna naprawa w punkcie serwisowym.

PROBLEM:
Na wyświetlaczu miga – [ 10.0 ]
DZIAŁANIE:
Temperatura wody w kotle ma wartość niższą niż 10°C, uszkodzony czujnik temperatury lub układ pomiarowy. Wykonać próbę podgrzania czujnika temperatury, jeśli wskazanie się nie zmieni konieczny kontakt z serwisem.

PROBLEM:
Na wyświetlaczu miga – [ 99.9 ]
DZIAŁANIE:
Temperatura wody w kotle przekroczyła 100°C, uszkodzony czujnik temperatury lub układ pomiarowy. Jeśli nie nastąpiło przegrzanie wody sprawdzić połączenia czujnika temperatury, a gdy są poprawne zalecany kontakt z serwisem.

PROBLEM:
Nie zmienia się wskazanie temperatury, lub wskazanie jest mało prawdopodobna (przez mało prawdopodobna należy rozumieć różnicę przekraczającą 30°C -50°C.
DZIAŁANIE:
Sprawdzić czy czujnik jest właściwie osadzony w króćcu kotła. Możliwe uszkodzenie czujnika lub układu pomiarowego. Zalecany kontakt z serwisem.

PROBLEM:
Wyświetla się [ Er6 ] i zapala lampka „AWARIA”.
DZIAŁANIE:
Zadziałał termostat awaryjny (kosza), uszkodzony czujnik kosza. Zlikwidować przyczynę (zwykle przegrzanie podajnika na skutek cofnięcia się żaru) i skasować awarię po ostygnięciu czujnika. Jeśli kasowanie jest nieskuteczne zalecany kontakt z serwisem.

PROBLEM:
Po uruchomieniu podajnika wyświetla się [ Er7 ] i zapala lampka „AWARIA”.
DZIAŁANIE:
Jeżeli błąd wystąpił w instalacji działającej wcześniej poprawnie uruchomić tryb ręczny M  i sprawdzić, czy nie nastąpiło zacięcie mechanizmu podajnika . Gdy błąd [ Er7 ] występuje przy rozruchu nowego kotła, sprawdzić  prawidłowość zamocowania czujnika położenia tłoka oraz prawidłowość ustawienia parametrów [ obr ] i/lub [ PrA ] – rozdział „Konfigurowanie regulatora”.

PROBLEM:
Po dołączeniu termostatu pokojowego palenisko wygasa.
DZIAŁANIE:
Zmienić wartość parametru [ ALG ] =0 ->2, a [ ALG ] =1 ->3. W razie dalszych problemów skontaktować się z serwisem.

PROBLEM:
Po naciśnięciu przycisku START nie działa pompa obiegowa c.o, a świeci się lampka „POMPA CWU”
DZIAŁANIE:
Ustawiono priorytet c.w.u. Jeśli w instalacji nie ma pompy ładującej zasobnik, ustawić parametr [ tPb ] =0.

PROBLEM:
Pulsuje lampka „DMUCHAWA” i/lub „PODAJNIK” , a dmuchawa i/lub podajnik nie działa.
DZIAŁANIE::
Włączyć obsługę wyjścia DMUCHAWA i/lub PODAJNIK (wyłączyć tryb pracy „Palenie na ruszcie”).

PROBLEM:
Po włączeniu zasilania podajnik podaje cały czas mimo, że lampka „PODAJNIK” się nie świeci.
DZIAŁANIE:
Jeżeli nie ma komunikatu [ Er6 ] uszkodzone wyjście podajnika. Konieczna naprawa w serwisie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Papa Electronics
Wykonanie Redprojekt.pl - strony internetowe