Serwis

ZawartośćPierwsze uruchomienie

1.       Ustawić temperaturę wody w kotle c.o.

-          przyciskiem NASTAWA/POMIAR włączyć tryb nastawy temperatury zadanej - żółta kontrolka „NASTAWA” zaczyna się świecić,

-          przyciskami t/START lub u/STOP ustawić temperaturę na kotle,

-          wyłączyć tryb nastawy temperatury zadanej przyciskiem NASTAWA/POMIAR - żółta kontrolka „NASTAWA” gaśnie.

2.       Włączyć tryb ręczny przyciskiem M/CWU - żółta kontrolka „NASTAWA” zaczyna migać.

3.       Podać paliwo do paleniska:

a) w regulatorach obsługujących kotły z mechanizmem ślimakowym:

- włączyć podajnik przyciskiem 6/STOP, a po podaniu odpowiedniej ilości paliwa wyłączyć go naciskając powtórnie przycisk 6/STOP,

b) w regulatorach obsługujących kotły z mechanizmem tłokowym:

-          nacisnąć i przytrzymać przycisk 6/STOP tak długo, aż nastąpi podanie odpowiedniej ilości paliwa do paleniska. Przycisk zwolnić, gdy szuflada podajnika znajdzie się na pozycji wyjściowej (tzn. zamknie całkowicie tylną ściankę paleniska).

4.       Rozpalić kocioł:

-          zapalić paliwo w palenisku

-          włączyć dmuchawę przyciskiem NASTAWA/POMIAR,

-          po wytworzeniu odpowiedniej ilości żaru wyjść z trybu ręcznego naciskając przycisk M/CWU – żółta kontrolka „NASTAWA” gaśnie.

5.       Włączyć tryb automatyczny przyciskiem t/START:

-          regulator rozpoczyna nadzór automatyczny pracy kotła c.o. (tryb automatyczny sygnalizowany jest pulsowaniem kropki dziesiętnej na wyświetlaczu).

6.       W regulatorach obsługujących bojler ustawić wymaganą temperaturę wody w zasobniku c.w.u:

-     nacisnąć przycisk M/CWU – żółta kontrolka „CWU” zaczyna się świecić,

-          przyciskiem NASTAWA/POMIAR włączyć tryb nastawy temperatury zadanej - żółta kontrolka „NASTAWA” zaczyna się świecić,

-          przyciskami t/START lub u/STOP ustawić temperaturę wody w zasobniku c.w.u,

-          wyłączyć tryb nastawy temperatury zadanej przyciskiem NASTAWA/POMIAR - żółta kontrolka „NASTAWA” gaśnie,

-          przyciskiem M/CWU przełączyć regulator do trybu wyświetlania temperatury wody w kotle c.o. – żółta kontrolka „CWU” gaśnie.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Papa Electronics
Wykonanie Redprojekt.pl - strony internetowe